รับทำเว็บ ดาวโหลด ติดต่อผม
ติดตั้งโปรแกรมที่จำเป็น
ไปที่เว็บสอน Android แล้วดาวโหลด Android SDK
http://developer.android.com/tools/index.html

หลังจากโหลดเสร็จแล้วจะได้ไฟล์ชื่อ adt-bundle-windows-x86.zip
1. ให้ copy ไปวางที่ c:\
2. คลิกขวาเลือก extract

จะมี folder ใหม่ชื่อ adt-bundle-windows-x86
ให้เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์จาก adt-bundle-windows-x86 เป็น android

ภายในจะมี 2 โฟลเดอร์ คือ
eclipse
sdk

คลิกเข้าไปใน eclipse แล้วรันไฟล์ eclipse.exe
กำหนด folder สำหรับทำงานเป็น c:\Android\workspace
© Copyrights 2000 - 2017 www.palthai.com. All rights reserved.