รับทำเว็บ ดาวโหลด ติดต่อผม
ปรับแต่ง sshd
1. เปิดไฟล์ /etc/ssh/sshd_config แล้วแก้ไขบรรทัดเหล่านี้

Port 22                                       // แก้เป็น port อื่น เพื่อหลีกเลี่ยงการ login ผ่าน port 22
LoginGraceTime 30                      // ลดระยะเวลากรอก user, pass เหลือ 30 วินาที
ClientAliveInterval 120                 // ระยะเวลา timeout ถ้า user ไม่ทำอะไร
ClientAliveCountMax 0                 // ไม่รู้เหมือนกัน

2. service sshd restart
© Copyrights 2000 - 2017 www.palthai.com. All rights reserved.