รับทำเว็บ ดาวโหลด ติดต่อผม
ส่วนประกอบของ Eclipse
ใน eclipse จะเห็นหน้าต่างเยอะแยะไปหมด ให้คลิกปิดหน้าต่าง Outline, Console, Problems, Javadoc, Decalation
เราจะสนใจเฉพาะหน้าต่างซ้ายมือ ที่ชื่อว่า Package Explorer

ใน App แอนดรอยของเรา มีไฟล์ที่สำคัญ คือ

1. MyApp > AndroidManifest.xml

เมื่อคลิก AndroidManifest.xml ให้ดูที่ด้านล่าง จะมีคำว่า Manifest, Application
ให้คลิกที่ AndroidManifest.xml จะเห็น Code จำนวนมาก เราจะสนใจแค่ 3 บรรทัด คือ
<activity
    android:name="com.example.myapp.MainActivity"
    android:label="@string/app_name" >
บรรทัดนี้สั่งให้เปิดไฟล์ MainActivity.java (ไฟล์นี้คือ Source Code ของ App)

2. MyApp > src > com.example.myapp > MainActivity.java

เมื่อเราเปิดไฟล์ MainActivity.java ส่วนที่สำคัญจะมี 2 ส่วนคือ onCreate() และ onCreateOptionsMenu()
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
	super.onCreate(savedInstanceState);
	setContentView(R.layout.activity_main);
บรรทัดนี้สั่งให้เปิดไฟล์ activity_main.xml (ไฟล์นี้เป็น Layout หน้าตาของ App)

3. MyApp > res > layout > activity_main.xml

ตัวอย่าง Code ในไฟล์ activity_main.xml
<TextView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="@string/hello_world" />
Code นี้คือ textbox ที่แสดงข้อความ Hello World ซึ่งข้อความถูกเก็บไว้ที่

4. MyApp > res > values > strings.xml

เมื่อคลิกเข้าไปดูไฟล์ strings.xml
ที่ด้านล่างจะเห็น Resources กับ strings.xml ให้คลิก strings.xml เพื่อดู Code

แก้ข้อความ Hello World เป็น ดีจ้า
เลือกเมนู File > Save All

คลิก Run อีกครั้งจะเห็นคำว่า ดีจ้า บนมือถือ
© Copyrights 2000 - 2017 www.palthai.com. All rights reserved.