รับทำเว็บ ดาวโหลด ติดต่อผม
สร้างส่วนติดต่อผู้ใช้

เปิดไฟล์
MyApp > res > layout > activity_main.xml

คลิกดู Graphical Layout
ใน Form Widgets คลิกที่ Button แล้วลาก Button มาวางใต้คำว่า Hello World

เปิดไฟล์
MyApp > src > MainActivity.java

เปลี่ยน code ให้เป็นแบบนี้

package com.example.myapp;

import android.os.Bundle;
import android.app.Activity;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.Toast;

public class MainActivity extends Activity {

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    Button btn = (Button) findViewById(R.id.button1);
    btn.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      public void onClick(View v) {
      	Toast.makeText(MainActivity.this, "กดเบาๆ ", Toast.LENGTH_LONG).show(); 
      }
    });  
  }
  
}
กด Run จะเห็น textbox กับ button บนหน้าจอ
© Copyrights 2000 - 2017 www.palthai.com. All rights reserved.