รับทำเว็บ ดาวโหลด ติดต่อผม
วิธีทำให้ Roundcube แสดงพื้นที่อีเมล์
1. nano /etc/dovecot/dovecot.conf เติม code นี้ที่ด้านล่างสุด
protocol imap {
  mail_plugins = quota imap_quota
}
protocol pop3 {
  mail_plugins = quota
}
plugin {
  quota = maildir
}
2. nano /etc/exim.conf ค้นหา virtual_localdelivery แล้วเพิ่มบรรทัดนี้
maildir_use_size_file = true
3. restart exim and dovecot
4. login เข้า directadmin ไปกำหนดขนาดให้ email account
5. ลอง login เข้า roundcube แล้วส่งเมล์หาตัวเอง กด refresh ให้แน่ใจว่าได้รับเมล์ใหม่ใน inbox แล้วดูมุมล่างซ้าย จะเห็นสถานะการใช้พื้นที่อีเมล์

แก้ปัญหา
ถ้าทำตาม 5 ข้อนี้แล้ว ใน roundcube ยังไม่แสดงพื้นที่อีเมล์ที่ถูกต้อง
ให้ลบไฟล์ maildirfolder และ maildirsize ด้วย

/imap/domain.com/email_name/Maildir/maildirsize
/imap/domain.com/email_name/Maildir/maildirfolder

อ้างอิง
1. http://blog.keanchih.com/?p=372
2. https://forum.directadmin.com/showthread.php?t=43782
© Copyrights 2000 - 2017 www.palthai.com. All rights reserved.