รับทำเว็บ ดาวโหลด ติดต่อผม
วิธีแปลง Database จาก UTF-8 เป็น TIS-620
เครื่องมือที่ต้องใช้
1. ใช้ phpmyadmin 3.5.8.2
2. ใช้ phpmyadmin 2.5.5-pl1
3. โปรแกรม Notepad++

วิธีทำ
1. เปิด phpmyadmin 2.5.5 เข้าดูฐานข้อมูลที่เป็น UTF-8 ของเรา
2. กด export เป็นไฟล์
3. ใช้ Notepadd++ เปิดไฟล์ที่ export มา
4. เลือก Encoding > Character Sets > Thai > TIS-620
(ตอนนี้จะเห็นตัวหนังสือเป็นภาษาไทยแล้ว)
5. สั่งเปลี่ยนข้อความ
- จาก COLLATE utf8_bin เป็น ช่องว่าง
- จาก COLLATE=utf8_bin เป็น ช่องว่าง
- จาก CHARSET=utf8 เป็น CHARSET=tis620
6. เลือกเมนู Encoding > Convert to UTF-8 แล้วกด save
7. เปิด phpmyadmin 3.5.8 แล้วเลือกฐานข้อมูลของเรา
8. ลบทุกตารางในฐานข้อมูล
9. คลิก กระบวนการ ในช่อง การตรวจทาน เปลี่ยนจาก utf8_bin เป็น tis620_thai_ci
10. คลิก import ไฟล์ที่ save จาก Notepad++
หากสำเร็จ ทุกตารางในฐานข้อมูล จะเป็น tis620_thai_ci
© Copyrights 2000 - 2017 www.palthai.com. All rights reserved.