ค้นหาร้านแปล ดาวโหลด ติดต่อผม
โปรแกรม :
วันที่ :
ขนาด :
Os :
ราคา :
Secret Pad 2.0
1 ต.ค. 58
226 KB
Windows Xp/7/8
แจกฟรี
รายละเอียด
Secret Pad 2.0 - ใช้เพื่อเข้ารหัส Text ไฟล์

โปรแกรมอาจทำงานผิดพลาด แก้ไฟล์กลับเป็นต้นฉบับไม่ได้
โปรดใช้อย่างระมัดระวัง

เงื่อนไขการใช้โปรแกรม
1. หากใช้โปรแกรมนี้แล้วข้อมูลกู้กลับเป็นต้นฉบับไม่ได้ ผู้พัฒนาไม่รับผิดชอบ และไม่ชดใช้ค่าเสียหายใดๆให้
2. หากใช้โปรแกรมนี้แล้ว แต่ข้อมูลถูกถอดรหัส หรือถูกเปิดดู ผู้พัฒนาก็ไม่รับผิดชอบเหมือนกัน
3. เมื่อท่านใช้โปรแกรมนี้ ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขนี้
© Copyrights 2000 - 2017 www.palthai.com. All rights reserved.